4. version af Marxismetræet er nu uploaded (Danish)!

Marxismetræet 1. august 2014

I denne 4. version af Marxismetræet er der tilføjet en del nye navne, herunder Asger Jorn, Adrian Johnston, Terry Eagletons og Fredric Jameson samt et par stykker mere. Derudover er der skrevet lidt tekst til Oskar Negt og Erich Fromm, som også er nye navne på træet.

En tak skal lyde til Cand. Merc. Fil. Anders Magelund for at gøre opmærksom på den skønlitterære forfatter Hans Scherfigs relation til marxistisk tankegods samt nogle vigtige navne fra den psykoanalytiske skole i Ljubljana, centreret omkring Slavoj Zizek, som ligeledes er tilføjet.

Den illustrative ”stamme” fra Marx og Engels og ”op” til traditionen er blevet en del mere detaljeret rent grafisk.

Træets udvikling indtil nu samt den tilhørende metatekst kan ses her:

Marxismetræet

God fornøjelse!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s